ส่งมอบและตรวจรับ งานจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 5 ปี 31 แห่ง กระทรวงพลังงานตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคมถึงวันที่ 3 กันยายน 2564

ส่งมอบและตรวจรับ งานจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 5 ปี 31 แห่ง กระทรวงพลังงานตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคมถึงวันที่ 3 กันยายน 2564

ส่งมอบและตรวจรับ งานจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 5 ปี 31 แห่ง กระทรวงพลังงานตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคมถึงวันที่ 3 กันยายน 2564