VRLA Battery

รายละเอียดเบื้องต้น

แบตเตอรี่ รุ่น TGB มีอายุการใช้งานนาน 20 ปี บนพื้นฐานการออกแบบ ด้วยขอบเขตของแผ่นกั้น และการปรับปรุงเพิ่มแผ่นใยแก้วในเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้แบตเตอรี่ รุ่น TGB มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และอายุการทำงานที่ยาวนาน เหมาะสำหรับโทรคมนาคม ระบบสำรองไฟ UPS ระบบหมุนเวียนพลังงานสถานีพลังงาน และการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน

ประโยชน์และคุณสมบัติ

  1. บนเงื่อนไขของการออกแบบกว่า 20 ปี ในแบตเตอรี่รุ่น TGB
  2. มีระบบการทำงานในช่วงอุณหภูมิที่กว้างจาก -15 องศาเซลเซียส ถึง 55 องศาเซลเซียส
  3. การออกแบบที่มีความคู่ควรสอดคล้องสูง
  4. การออกแบบที่ใช้กระแสไฟฟ้าต่ำ ช่วยให้ประหยัดไฟได้มาก